Mangala Sutta – O błogosławieństwach (Sutta Nipata 2.4)

Tak słyszałem.

Jednego razu Budda przebywał w Savatthi, w zagajniku Jeta przy klasztorze Anathapindika. Tego razu późno w nocy przybył do Buddy pełen chwały deva, rozświetlając przy tym cały zagajnik. Bóstwo podeszło do Przebudzonego, ukłoniło mu się, stanęło obok i zwróciło się do niego…

Deva:

Wielu bogów i ludzi zastanawiało się nad błogosławieństwami. Jakie są największe błogosławieństwa?

Budda:

Nie bratać się z głupcami,

Bratać się z mędrcami,

I oddawać cześć tym którzy są tego godni,

To jest największe błogosławieństwo.

Posiadawszy dobre zasługi karmiczne z przeszłości,

Żyć w odpowiednim miejscu,

I kierować swoją energię we właściwym kierunku,

To jest największe błogosławieństwo.

Być wykształconym i posiadać swoją profesję,

Być dobrym w tym czym się zajmujemy,

I mówić słowa które są właściwe,

To jest największe błogosławieństwo.

Wspierać swoją matkę i ojca,

Miłować swojego partnera i dzieci,

Posiadać bezstresową pracę,

To jest największe błogosławieństwo.

Szczodre i prawe życie,

Dobroć względem pobratymców,

Czyste zachowanie,

To jest największe błogosławieństwo.

Powstrzymywać się od tego co niewłaściwe,

Nie pić alkoholu,

Być niewzruszonym w dobroci,

To jest największe błogosławieństwo.

Szacunek i skromność,

Ukontentowanie i wdzięczność,

I usłyszenie dhammy w odpowiednim czasie,

To jest największe błogosławieństwo.

Być cierpliwym i łatwym do korekty,

Widywanie mnichów i mniszek,

I rozmowy o dhammie w odpowiednim czasie,

To jest największe błogosławieństwo.

Asceza i święte życie,

Wgląd w szlachetne prawdy,

I własnym umysłem widzenie Nibbany,

To jest największe błogosławieństwo.

Umysł który pozostaje niewzruszony,

Pomimo wzlotów i upadków świata,

Bez smutku, bez skazy, bezpieczny,

To jest największe błogosławieństwo.

Dokonawszy tych rzeczy,

Nic nie może ich zwyciężyć,

Gdziekolwiek nie pójdą, są bezpieczni,

To jest największe błogosławieństwo.

Przełożone z angielskiego: https://suttacentral.net/snp2.4/en/brahmali

https://suttacentral.net/snp2.4/en/sujato