Aññatitthiya Sutta – O przyczynach powstawania pragnień/przywiązania, awersji i błędnego postrzegania oraz jak je odpuszczać – AN3.68

„Mnisi, jeśli wędrowcy podążający innymi ścieżkami duchowymi zapytali by was: są te trzy rzeczy: pragnienie/przywiązanie [również pożądanie] (rāgo), awersja [również niechęć czy nienawiść] (doso) i błędne postrzeganie [również niewiedza] (moho), co je od siebie różni?”

„Nasza dhamma jest zakorzeniona w Buddzie. On jest naszym przewodnikiem i schronieniem. Panie, proszę, niech sam Budda wyjaśni nam znaczenie tych słów. Mnisi będą słuchać i zapamiętają jego słowa.”

„Dobrze mnisi, słuchajcie więc uważnie gdyż będę mówił.”

„Tak, Panie,” odrzekli. Budda powiedział to:

Mnisi, jeśli wędrowcy podążający innymi ścieżkami duchowymi zapytali by was: ‘są te trzy rzeczy: pragnienie/przywiązanie, awersja i błędne postrzeganie, co je od siebie różni?’ – powinniście im tak odpowiedzieć: ‘Czcigodni, pragnienie/przywiązanie jest umiarkowaną skazą, ale jego usunięcie zabiera dużo czasu; awersja jest wielką skazą, ale jej usunięcie jest szybsze; błędne postrzeganie jest wielką skazą, a jego usunięcie zabiera dużo czasu.

Jeżeli zapytaliby: ‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że powstaje pragnienie/przywiązanie, które wcześniej nie istniało, oraz że to które już zaistniało zwiększa się i rośnie? Powinniście odrzec: niemądre, błędne kierowanie uwagi (ayoniso manasikaroto) na atrakcyjny, pociągający aspekt danego obiektu (subhanimittaṃ), sprawia że powstaje pragnienie/przywiązanie, które wcześniej nie istniało, oraz że to które już zaistniało zwiększa się i rośnie.

Jeżeli zapytaliby: ‘‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że powstaje awersja która wcześniej nie istniała, oraz że ta która już zaistniała zwiększa się i rośnie? Powinniście odrzec: niemądre, błędne kierowanie uwagi (ayoniso manasikaroto) na irytujący, odpychający aspekt danego obiektu (paṭighanimittaṃ), sprawia że powstaje awersja, która wcześniej nie istniała, oraz że ta która już zaistniała zwiększa się i rośnie.

Jeżeli zapytaliby: ‘‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że powstaje błędne postrzeganie które wcześniej nie istniało, oraz że to które już istnieje pogłębia się i rośnie? Powinniście odrzec: niemądre, błędne kierowanie uwagi (ayoniso manasikaroto) sprawia że powstaje błędne postrzeganie, które wcześniej nie istniało, oraz że to które już zaistniało pogłębia się i rośnie.

Jeżeli zapytaliby: ‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że nie powstaje pragnienie/ przywiązanie które jeszcze nie powstało, oraz że to które już zaistniało jest odpuszczane i maleje? Powinniście odrzec: mądre, właściwe kierowanie uwagi (yoniso manasikaroto) na nieatrakcyjny, niepociągający aspekt danego obiektu (asubhanimittaṃ), sprawia że nie powstaje pragnienie/przywiązanie, które jeszcze nie powstało, oraz że to które już zaistniało jest odpuszczane i maleje.

Jeżeli zapytaliby: ‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że nie powstaje awersja która jeszcze nie powstała, oraz że ta która już zaistniała jest odpuszczana i maleje? Powinniście odrzec: mądre, właściwe kierowanie uwagi (yoniso manasikaroto) na wyzwolenie serca poprzez duchową miłość (mettā cetovimutti), sprawia że nie powstaje awersja, które jeszcze nie powstała, oraz że ta która już zaistniała jest odpuszczana i maleje.

Jeżeli zapytaliby: ‘Przyjaciele, co jest przyczyną i powodem że nie powstaje błędne postrzeganie które jeszcze nie powstało, oraz że to które już istnieje jest odpuszczane i maleje? Powinniście odrzec: mądre, właściwe kierowanie uwagi (yoniso manasikaroto) sprawia że nie powstaje błędne postrzeganie, które jeszcze nie powstało, oraz że to które już zaistniało jest odpuszczane i maleje’.”

AN3.68 – Aññatitthiya Sutta – https://suttacentral.net/an3.68/en/sujato