Sabbāsava Sutta – fragment – o właściwym używaniu ubrania, jedzenia, schronienia i lekarstw. MN2

I jakie nieczystości powinny być odpuszczone poprzez właściwe używanie?

To kiedy mnich myśli właściwie i używa swych szat ‘Jedynie po to by chronić się przed mrozem i gorącem; by chronić się przed dotykiem much, komarów, wiatru, słońca i gadów; by zasłaniać prywatne części swojego ciała.”

To kiedy mnich myśli właściwie i używa ich jałmużniczego jedzenia: ‘Nie dla zabawy, nie w odurzeniu, nie dla zyskania masy ciała, nie dla upiększania ciała, ale jedynie po prostu dla przeżycia i trwania tego ciała, by zakończyć nieczystości i cierpienie, by wspierać święte życie, myśląc: wygaszę stare uczucie głodu i nie wywołam nowego uczucia przejedzenia. Tak będę żył niewinnie i w pokoju.

To kiedy mnich myśli właściwie i używa swojego schronienia ‘Jedynie po to by chronić się przed mrozem i gorącem; by chronić się przed dotykiem much, komarów, wiatru, słońca i gadów; by chronić się przed niemiłą pogodą i by cieszyć się odosobnieniem.

To kiedy mnich myśli właściwie i używa swoich lekarstw i zasobów leczniczych ‘Jedynie po to by chronić się przed bólem chorób które powstały, i by żyć zdrowo w maksymalnej możliwej wolności od chorób.”

Bolesne nieczystości mogłyby zaistnieć u tych którzy nie używają tych rzeczy właściwie, nie powstają jednak wtedy kiedy używa się ich właściwie. To są nieczystości które odpuszcza się poprzez właściwe używanie.

MN2 – Sabbāsava Sutta – https://suttacentral.net/mn2/en/sujato

Tłumaczenie całej sutty MN2 po polsku w przekładzie z pali Piotrka Jagodzińskiego: https://suttacentral.net/mn2/pl/hardao