Sutty o 4 rodzajach praktyki: bolesnej, przyjemnej, powolnej i szybkiej. Jedne z najważniejszych sutt dla mnie :)

Bodhisatta podczas ascetycznego okresu (bolesna praktyka z sutty nie równa się ekstremalnej ascezie jaką wtedy Gotama praktykował!) oraz Bodhisatta jako dziecko pierwszy raz doświadczający dżhany.

Witajcie! Dzisiaj mam dla Was tłumaczenie 4 powiązanych ze sobą sutt, które są jednymi z najważniejszych dla mnie. Omawiają one kwestię bolesnej i przyjemnej praktyki. Najbardziej ważne dla mnie jest zestawienie AN4.163 oraz AN4.166, gdzie z jednej strony Budda mówi że przyjemna praktyka to ta opierająca się bardziej na dżhanach, niż na kontemplacji cierpienia w ciele i w świecie. W AN4.166 natomiast, sam Budda mówi że przyjemna praktyka jest lepsza od tej bolesnej.

Warto tutaj dodać, że kontemplacje ciała, jedzenia, śmierci, anicca, dukkha, anatta – praktykuje się również na przyjemnej ścieżce. Jest to raczej kwestia proporcji i sposobu wchodzenia w samadhi. Każda ścieżka buddyjska zawiera bowiem zarówno samma sati (satipatthana) czyli kontemplacje, jak i samma samadhi – czyli dżhany. Jest jednak różnica pomiędzy wchodzeniem w samadhi poprzez kultywację przyjemnych duchowych stanów (jak głęboka samatha czy metta), a odpuszczanie wszystkiego bazując na kontemplacji cierpienia, totalnym wyrzeczeniu i równowadze umysłu. Ja osobiście jestem zwolennikiem „przyjemnej” ścieżki, i dlatego te sutty są dla mnie takie ważne. Here we go:

AN4.161: https://suttacentral.net/an4.161/en/sujato

Mnisi, są cztery rodzaje praktyki. Jakie cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

Oto cztery rodzaje praktyki.

AN4.162: https://suttacentral.net/an4.162/en/sujato

Mnisi, są cztery rodzaje praktyki. Jakie cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

I jaka jest bolesna praktyka z powolnym wglądem? To kiedy ktoś zwyczajnie jest pełen przenikliwej zachłanności, nienawiści i niewiedzy. Często czują ból które przynoszą zachłanność, nienawiść i niewiedza. Jednocześnie te pięć cech manifestują się u nich słabo: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, powolnie osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa bolesną praktyką z powolnym wglądem.

I jaka jest bolesna praktyka z szybkim wglądem? To kiedy ktoś zwyczajnie jest pełen przenikliwej zachłanności, nienawiści i niewiedzy. Często czują ból które przynoszą zachłanność, nienawiść i niewiedza. Jednocześnie te pieć cech manifestują się u nich silnie: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, szybko osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa bolesną praktyką z szybkim wglądem.

I jaka jest przyjemna praktyka z powolnym wglądem? To kiedy ktoś nie jest zwyczajnie pełen przenikliwej zachłanności, nienawiści i niewiedzy. Rzadko czują ból które przynoszą zachłanność, nienawiść i niewiedza. Jednakowoż te pięć cech manifestują się u nich słabo: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, powolnie osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa przyjemną praktyką z powolnym wglądem.

I jaka jest przyjemna praktyka z szybkim wglądem? To kiedy ktoś nie jest zwyczajnie pełen przenikliwej zachłanności, nienawiści i niewiedzy. Rzadko czują ból które przynoszą zachłanność, nienawiść i niewiedza. Jednocześnie te pięć cech manifestują się u nich silnie: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, szybko osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa przyjemną praktyką z szybkim wglądem.

Oto cztery rodzaje praktyki.

AN4.163: https://suttacentral.net/an4.163/en/sujato

Mnisi, są cztery rodzaje praktyki. Jakie cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

I jaka jest bolesna praktyka z powolnym wglądem? To kiedy mnich medytuje obserwując brzydotę ciała, postrzega obrzydliwość odżywiania, postrzega brak satysfakcji względem całego świata, obserwuje nietrwałość i przemijalność wszelkich uwarunkowanych rzeczy, i jest dobrze ustaniowiony w świadomości swojej własnej śmierci. Polegają na pięciu mocach szlachetnego ucznia: wierze, sumieniu, rozwadze, energii i mądrości. Jednakowoż te pięć aspektów manifestują się u nich słabo: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, powolnie osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa bolesną praktyką z powolnym wglądem.

I jaka jest bolesna praktyka z szybkim wglądem? To kiedy mnich medytuje obserwując brzydotę ciała, postrzega obrzydliwość odżywiania, postrzega brak satysfakcji względem całego świata, obserwuje nietrwałość i przemijalność wszelkich uwarunkowanych rzeczy, i jest dobrze ustaniowiony w świadomości swojej własnej śmierci. Polegają na pięciu mocach szlachetnego ucznia: wierze, sumieniu, rozwadze, energii i mądrości. Jednocześnie te pięć aspektów manifestują się u nich silnie: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, szybko osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa bolesną praktyką z szybkim wglądem.

I jaka jest przyjemna praktyka z powolnym wglądem? To kiedy mnich, całkowicie odcięty od świata zmysłów, odcięty od nieumiejętnych stanów umysłu, wchodzi i pozostaje w pierwszej dżhanie, która ma jakości zachwytu i błogości zrodzonych z odcięcia (od świata zmysłów), kierując umysł i zatrzymując go w miejscu. Kiedy proces kierowania i zatrzymywania umysłu jest uspokojony, wchodzą i pozostają w drugiej dżhanie, która ma jakości zachwytu i błogości zrodzonych z imersji, z wewnętrzną klarownością i pewnością, ze zjednoczonym umysłem bez potrzeby kierowania i utrzymywania go. Wraz z zaniknięciem zachwytu, wchodzą i pozostają w trzeciej dżhanie, gdzie medytują zrównoważeni, uważni, świadomi i bezpośrednio doświadczają błogości o której szlachetni mówią: ‘zrównoważony i świadomy, medytuje w błogości’. Odpuszczając przyjemność i ból, zakańczając uprzednie szczęście i smutek, wchodzą i pozostają w czwartej dżhanie, poza przyjemnością i bólem, z czystą równowagą umysłu i świadomością. Polegają na pięciu mocach szlachetnego ucznia: wierze, sumieniu, rozwadze, energii i mądrości. Jednakowoż te pięć aspektów manifestują się u nich słabo: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, powolnie osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa przyjemną praktyką z powolnym wglądem.

I jaka jest przyjemna praktyka z szybkim wglądem? To kiedy mnich, całkowicie odcięty od świata zmysłów, odcięty od nieumiejętnych stanów umysłu, wchodzi i pozostaje w pierwszej dżhanie, która ma jakości zachwytu i błogości zrodzonych z odcięcia (od świata zmysłów), kierując umysł i zatrzymując go w miejscu. Kiedy proces kierowania i zatrzymywania umysłu jest uspokojony, wchodzą i pozostają w drugiej dżhanie, która ma jakości zachwytu i błogości zrodzonych z imersji, z wewnętrzną klarownością i pewnością, ze zjednoczonym umysłem bez potrzeby kierowania i utrzymywania go. Wraz z zaniknięciem zachwytu, wchodzą i pozostają w trzeciej dżhanie, gdzie medytują zrównoważeni, uważni, świadomi i bezpośrednio doświadczają błogości o której szlachetni mówią: ‘zrównoważony i świadomy, medytuje w błogości’. Odpuszczając przyjemność i ból, zakańczając uprzednie szczęście i smutek, wchodzą i pozostają w czwartej dżhanie, poza przyjemnością i bólem, z czystą równowagą umysłu i świadomością. Polegają na pięciu mocach szlachetnego ucznia: wierze, sumieniu, rozwadze, energii i mądrości. Jednocześnie te pięć aspektów manifestują się u nich silnie: wiara, energia, świadomość, samadhi i mądrość. Ze względu na to, szybko osiągają warunki potrzebne do zakończenia nieczystości w tym życiu. To się nazywa przyjemną praktyką z szybkim wglądem.

Oto cztery rodzaje praktyki.

AN4.166: https://suttacentral.net/an4.166/en/sujato

Mnisi, są cztery rodzaje praktyki. Jakie cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

Spośród tych bolesna praktyka z powolnym wglądem jest gorsza z dwóch względów: ponieważ jest bolesna i ponieważ jest powolna. Ta praktyka jest niższa w obydwóch aspektach.

Bolesna praktyka z szybkim wglądem jest gorsza ponieważ jest bolesna.

Przyjemna praktyka z powolnym wglądem jest gorsza ponieważ jest powolna.

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem jest lepsza z dwóch względów: ponieważ jest przyjemna i ponieważ jest szybka. Ta praktyka jest wyższa w obydwóch aspektach.

Oto cztery rodzaje praktyki.

AN4.167: https://suttacentral.net/an4.167/en/sujato

Jednego razu Czcigodny Sāriputta poszedł do Czcigodnego Mahāmoggallāny i przywitali się wzajemnie. Kiedy pozdrowienia i uprzejma konwersacja się zakończyły, Sāriputta usiadł po boku Mahāmoggallāny i rzekł do niego:

„Czcigony Mahāmoggallāno, są cztery rodzaje praktyki. Jakie Cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

Takie są cztery rodzaje praktyki. Którą z tych czterech dróg praktyki kroczyłeś by uwolnić swój umysł z nieczystości poprzez niechwytanie?”

„Czcigodny Sāriputto… Kroczyłem drogą bolesnej praktyki z szybkim wglądem by uwolnić swój umysł z nieczystości poprzez niechwytanie.”

AN4.168: https://suttacentral.net/an4.168/en/sujato

Jednego razu Czcigodny Mahāmoggallāna poszedł do Czcigodnego Sāriputty i przywitali się wzajemnie. Kiedy pozdrowienia i uprzejma konwersacja się zakończyły, Mahāmoggallāna usiadł po boku Sāriputty i rzekł do niego:

Czcigony Sāriputto, są cztery rodzaje praktyki. Jakie Cztery?

Bolesna praktyka z powolnym wglądem,

Bolesna praktyka z szybkim wglądem,

Przyjmena praktyka z powolnym wglądem,

Przyjemna praktyka z szybkim wglądem.

Takie są cztery rodzaje praktyki. Którą z tych czterech dróg praktyki kroczyłeś by uwolnić swój umysł z nieczystości poprzez niechwytanie?

„Czcigodny Mahāmoggallāno… Kroczyłem drogą przyjemnej praktyki z szybkim wglądem by uwolnić swój umysł z nieczystości poprzez niechwytanie.”