Ważne! Powstała strona Sangha.pl, opublikowany został Statut Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa!

Ważne informacje:

Po pierwsze powstała strona Internetowa Sangha.pl, która jest obecnie miejscem, gdzie będą zamieszczane wszystkie najważniejsze oficjalne informacje dotyczące powstającego Polskiego Związku Wczesnego Buddyzmu.

Jesteśmy na progu historycznego momentu, w którym powstanie organizacja, która będzie fundamentem pozwalającym na zaistnienie w Polsce Sanghi tajskiej tradycji leśnej buddyzmu therawady, konkretnie pod patronatem duchowym Ajahna Brahma.

Od roku kilka osób, zarówno mnisi z klasztoru Bodhinyana, prawnicy, i świeccy pomocnicy pracowali nad statutem, czy inaczej konstytucją Związku Wyznaniowego. Musieliśmy przygotować statut, który umożliwi zaistnienie demokratycznej organizacji buddyjskiej, która będzie mogła trwać przez bardzo długi czas. Głównym celem Związku Wyznaniowego jest to, by umożliwić w Polsce funkcjonowanie Sanghi i regulować jej relacje z wspierającymi ją świeckimi ludźmi.

Musieliśmy przygotować statut w dwóch językach (polskim i angielskim), który wpisuje się w polskie prawo, jest zgodny z buddyjską winają oraz będzie najbardziej bezpieczny i korzystny dla wszystkich stron. Dzięki mądrości i doświadczeniu wielu wspaniałych ludzi, którzy pracowali przy tym dokumencie, udało się takowy stworzyć i wreszcie jesteśmy gotowi go opublikować. Możecie go pobrać ze strony Sangha.pl.

Zachęcam do zapoznania się z nim, gdyż będziemy potrzebować niebawem Waszej pomocy. Jest tak, ponieważ będziemy potrzebować 100 poświadczonych notarialnie podpisów, potwierdzających wyrażenie chęci założenia Polskiego Związku (Wyznaniowego) Wczesnego Buddyzmu. Jak czytamy w oficjalnej informacji:

Do wszystkich zainteresowanych pomocą w zakładaniu w Polsce pierwszego związku wyznaniowego w tradycji theravādy i wczesnego buddyzmu! Już niedługo ogłosimy szczegóły czterech miejsc w Polsce, w których będzie można złożyć podpis pod wnioskiem o zarejestrowanie związku wyznaniowego. Potrzebujemy podpisu od 100 osób, tych, którzy sympatyzują z tradycją theravādy lub tylko czują, że klasztor Ajahna Brahma w Polsce by się przydał. 

Ważne, że te 100 osób nie będzie automatycznie członkami związku wyznaniowego. Są to osoby, które swoim podpisem wyrażają wolę utworzenia związku wyznaniowego. Dopiero jak związek zostanie zarejestrowany będzie można stać się jego członkiem.

Osoby chcące pomóc i skłonne podpisać się pod wnioskiem będą miały możliwość zrobić to w czterech miastach w Polsce: Wrocław, Poznań, Kraków i Warszawa. W kolejnym ogłoszeniu podamy dokładne adresy notariuszy, do których trzeba będzie przyjść z dowodem osobistym i z niewielką opłatą za potwierdzenie notarialne (około 25 PLN, słownie: dwadzieścia pięć). Okres w którym będzie można złożyć podpis będzie trwał prawdopodobnie dwa tygodnie.

Już najprawdopodobniej za kilka dni ogłosimy dokładne adresy notariuszy, u których będzie można złożyć podpis. Teraz macie czas, żeby się zapoznać ze statutem i powoli rozgłaszać wśród zainteresowanych, czy znajomych, że będzie potrzebna pomoc! 🙂

Prosimy Was o wsparcie. Przesyłajcie dalej te informacje, zapoznawajcie się ze statutem, i jak przyjdzie czas, prosimy o wizytę u któregoś z notariuszy i o złożenie podpisu. 🙂 Ciężko wyrazić w słowach, jak wielką zasługą kammiczną będzie stworzenie tej organizacji. Umożliwi ona przejście do konkretnych działań, w tym zbierania datków by realizować cele statutowe, począwszy od zakupu ziemi, rozpoczęcia budowy pierwszego klasztoru oraz zaproszenia pierwszych mnichów z klasztoru Bodhinyana, by na stałe zamieszkali w Polsce, rozpoczynając nową erę dla polskiego buddyzmu.

Dzięki za pomoc, z Mettą! 🙂

Buddham Dhammam Sangham Namassami!