Spotkanie online 17.12 – Medytacyjne skupienie jako życie skupione na Dhammie

Witajcie!

Zapraszam Was na kolejne spotkanie Dhammiczno-medytacyjne online.

Tematem tego spotkania będzie: „Medytacyjne skupienie jako życie skupione na Dhammie”. Intencją spotkania jest przekazanie, w jaki sposób praktykować Dhammę i medytację właściwie, tak by mieć z tego naprawdę dobre korzyści. Łączy się to stricte z tym, żeby pokazać, jak sam Budda chciał, byśmy praktykowali.

Podczas mowy Dhammy po pierwsze przedstawię silne argumenty z sutt za tym, dlaczego właściwie medytacyjne skupienie (sammā samādhi), łączy się raczej z praktyką Dhammy przez całe życie, niż z upartym wykonywaniem jakiejś techniki medytacyjnej, a potem w ogóle nie praktykując przez resztę dnia. Główną suttą na której będę bazował to Mahācattārīsakasutta [MN117].

To będzie jednak dopiero początek, potem będę chciał bowiem przedstawić historię, jak nawet na gruncie buddyzmu therawady doszło do stopniowych zmian w podejściu, które zaowocowały ostatecznie birmańskimi tradycjami Mahasi Sayadawa i Sayagyi U Ba Khina (i S.N. Goenki), które moim zdaniem daleko odeszły od pierwotnych nauk zarówno z sutt, jak i nawet od therawadyjskiej ortodoksji. Połączywszy to z faktem, że są to najbardziej popularne tradycje medytacyjne kojarzone z buddyzmem therawady na świecie, doprowadziło to do zaburzonej percepcji tego, czym jest medytacja i praktyka buddyjska w ogóle.

Następnie bazując na tym, przedstawię, jakie są faktyczne nauki z sutt buddyjskich i przetłumaczę to, w jaki sposób może się to przełożyć na naszą codzienną praktykę. Wnioskami są głównie: naturalność, praktyka Dhammy przez całe życie, stopniowa ścieżka i ogólnie skupienie się na całej ośmiorakiej szlachetnej ścieżce, niż intensywnym praktykowaniu „jednej techniki medytacji” jako panaceum na wszystkie problemy.

Problem stechnicyzowania współczesnej medytacji i wyrwanie jej z kontekstu całej ośmiorakiej szlachetnej ścieżki, jak i mały nacisk na ukojenie i niebiańskie uczucia są jednymi z największych przeszkód, z jakim mierzy się współczesny buddyzm therawady.

Będę pokazywał, jak nawet w therawadyjskich ortodoksyjnych komentarzach jak Vimuttimagga czy Visuddhimagga, które już troszeczkę i stopniowo zaczęły odchodzić od sutt, podejście było dużo bardziej „właściwe” i sercowe, niż to które rozpropagowało się na całym świecie w ostatnich stuleciach poprzez powyższe tradycje suchego wglądu.

Uważam, że bardzo istotny jest powrót do wczesnych nauk Buddy Gotamy – gdyż tym powinien być buddyzm – praktyką taką, jaką wskazywał Budda. Celem spotkania jest uświadomienie jak medytacja była rozumiana we wczesnym buddyzmie, jak stopniowo ewoluowała nawet na gruncie buddyzmu therawady i jak próbuje się ją dzisiaj przywracać.

Postaram się, by spotkanie było jak najbardziej praktyczne, a kwestie historyczno-filozoficzne będę przedstawiał na tyle, aby dać podwaliny dla zrozumienia kwestii właśnie praktycznych. 🙂

Więcej na spotkaniu.

Odbędzie się ono na Zoomie 17stego grudnia 2023 roku. Start godzina 11.00.

Zapisy: napiszcie krótkiego maila na Piotr.medytacja@gmail.com, że chcecie się zapisać.

Trzeba się zapisać na maila i wtedy wyślę linka do spotkania na Zoomie. Warsztaty potrwają pewnie do około 15.00. W planie: medytacja, mowa Dhammy, sesja pytań i odpowiedzi.

Spotkanie jak zwykle odbywa się za wolne datki.

W momencie rozpoczęcia, wyślę zapisanym linka do spotkania na Zoomie, czyli w niedzielę 17 grudnia o godzinie 11.00. Zapisanym dzień wcześniej wyślę przypominajkę. W miarę możliwości proszę się zapisywać wcześniej niż ostatniego dnia przed warsztatami. Osoby, które wyślą zaproszenie później niż po 20.00 16 grudnia nie będą zapisane.

Jest to idealna okazja żeby zadać jakieś pytanie itd.

Ktoś mógłby się zapytać: po co przychodzić na warsztaty online, skoro nagrania prędzej czy później i tak trafiają na YouTube? Są cztery główne powody:

^ Pierwszy jest taki, że jest to dobra okazja to wyrażenia wdzięczności względem tego co robię. Podzielenie się jakimś datkiem za warsztaty. : )

^ Drugi powód jest taki, że chodząc na warsztaty mamy bardziej bezpośredni kontakt. Daje to dobre podwaliny, by kiedyś być zaproszonym na przyszłe refugium dhammiczno-medytacyjne, gdyż nie zapraszam na nie osób, których nie znam.

^ Po trzecie rzeczy silniej oddziałują, kiedy przekaz Dhammy i medytacja dzieją się w tym samym czasie. Można też zadawać pytania. Na warsztatach zawsze odpowiadam na wszystkie pytania, czego nie robię w komentarzach na YouTubie.

^ Po czwarte, materiały na YouTube wrzucam w określonych interwałach, więc wizyta na warsztatach to więcej treści i prosto z serca z tej chwili. 

Zapraszam na spotkanie! 

Z Mettą!