Online meeting with Bhante Sambodhi 16.07.2023

Wydarzenie ma opis zarówno po polsku jak i po angielsku, angielski poniżej / event has description both in polish and english, english below:

PODSTAWOWE INFORMACJE [POL]

Fundacja Theravada i Polski Związek Wczesnego Buddyzmu chce zaprasić wszystkich zainteresowanych na kolejne spotkanie on-line z Bhante Sambodhi – mnichem o ponad 20 letnim „stażu”, czyli tzw. Maha-Thero. 🙂

Zgodnie z jego zaleceniem, uważamy, że warto by robić też spotkania jedynie w języku angielskim, by nie musiały być tłumaczone. Te spotkania są dodatkowe, więc ludzie nie władający angielskim nic nie tracą. Kolejne spotkanie z tłumaczeniem będzie z Ajahnem Mudito 30.07.2023. Tutaj zapraszamy na spotkanie w języku angielskim. 🙂

Mowa Dhammy i praktyka medytacji odbędą się 16 lipca 2023 o godzinie 10.00 czasu polskiego [CEST (UTC +2)]. Spotkanie potrwa około 2 godziny.

Zarówno medytacja, mowa Dhammy i sesja Q&A będą odbywać się w jęzku angielskim. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, będzie ono nagrywane i publikowane na kanale YouTube Sasany. Nie trzeba włączać kamerek, prosimy też o wyłączanie mikrofonów, będzie „poczekalnia”, nie będzie hasła.

Linki:
Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84346618501

Prosimy o uprzednie zainstalowanie aplikacji Zoom i zapoznanie się z jej obsługą, do pobrania stąd: https://zoom.us/

BASIC INFORMATION [ENG]:

Theravada Poland Foundation and Polish Early Buddhism Society would like to invite all interested for next online meeting with Bhante Sambodhi – buddhist monk with more than 20 Vassa, a Maha-Thero. 🙂

Following his advice, we are organising event in english, without polish translation. Because of that, we invite people from all over the world to join if they like! 🙂 People from Poland who don’t speak english please do not worry, you’re not losing anything, these are additional meetings. Next regular meeting with polish translataion will be on 30.07.2023 with Ajahn Mudito as special guest.

Dhamma talk and guided meditation will take place at 16 July 2023, 10.00 AM Polish time [CEST (UTC+2)]. Meeting will last around 2 hours.

Guided meditation, dhamma talk and Q&A session will be in english language. Meeting takes place on Zoom platform. It will be recorded and published on sasana.pl YouTube channel. You don’t have to turn on cameras, we ask you to mute your mics, there will be „waiting room”, no password.

Links:
Link to meeting: https://us02web.zoom.us/j/84346618501

We ask you to install Zoom app before the meeting, and get knowledge how to use it, you can download it here: https://zoom.us/

BIOGRAFIA [POL]:

Bhikkhu Sambodhi

Czcigodny Sambodhi urodził się w połowie lat sześćdziesiątych w jednym z najbardziej niereligijnych krajów na świecie, który wtedy nazywany był Czegosłowacją, a teraz Czeską Republiką. Wychowany jako ateista z silną inklinacją ku „twardej” nauce, skończył jako absolwent studiów matematyki i fizyki.

Następnie podjął podyplomowe studia z psychologii, bardziej „miękkiej” nauki, które po raz pierwszy w 1992 roku doprowadziły go do spotkania z medytacją buddyjską. Wtedy porzucił psychologię i przez sześć lat podążał buddyjską ścieżką Dhammy jako osoba świecka, pracując w tym czasie jako dziennikarz, tłumacz oraz redaktor w wydawnicwie. W 1995 roku wyruszył po raz pierwszy do Birmy, gdzie był tymczasowo wyświęcony na mnicha, by przez 10 miesięcy praktykować medytację vipassana w Centrum Medytacyjnym Mahasi w Yangon.

Jego późniejsze święcenia na bhikkhu miały miejsce w 2000 roku w leśnym klasztorze Pa Auk’a w Dolnej Birmie, gdzie przeszedł dwuletni intensywny trening w medytacji samatha. Następnie przeniósł się do Sri Lanki, gdzie spędził z przerwami 12 lat, będąc przede wszystkim związanym z leśną tradycją Galduwy. Kilka z tych lat spędził w samotności, w prostych odosobnionych chatkach, w obszarze nazywanym Lagalla (możecie zobaczyć zdjęcia w linkach poniżej).

Poza powiązaniami z zarówno Birmańską jak i Sri Lankowską tradycją, spędził również sporo czasu w Zachodnich klasztorach z linii Luang Por Chah’a, gdzie odniósł ogromne korzyści z zaczerpniętych tam nauk.

BIOGRAPHY [ENG]:

Ven. Sambodhi was born in the mid sixties in what was then known as Czechoslovakia and what is now the Czech Republic, one the most irreligious countries in the world. Raised as an atheist with an initial strong bend toward “hard” science, he eventually ended up graduating in math and physics.

The subsequent postgraduate study of psychology, a „soft” science, led him to encounter buddhist meditation for the first time in 1992. He then abandoned psychology and worked as a journalist, a translator and a publishing house editor for six years, while pursuing the Buddha’s path of the Dhamma as a lay practitioner. In 1995 though, he went to Burma for the first time and for 10 months practised vipassana meditation in Mahasi Meditation Centre in Yangon, while being temporarily ordained as a monk.

His subsequent ordination as a bhikkhu took place in 2000 in Pa Auk forest monastery in Lower Burma where he underwent intense training in samatha meditation for 2 years. He then moved to Sri Lanka where he spent – on and off – 12 years and was mostly associated with the forest tradition of Galduwa. A few of those years were also spent in solitude, in simple solitary huts in the area called Laggala (see photos via links below).

Besides association with both Burmese and Sri Lankan traditions, he also spent considerable time in Western monasteries of Luang Por Chah lineage, where he benefited tremendously from their teachings.