Nirāmisa Sutta – o rozkoszy: zmysłowej, duchowej i jeszcze bardziej duchowej niż ta duchowa – SN36.31

„Mnisi, jest zmysłowa (cielesna) rozkosz, duchowa rozkosz i rozkosz jeszcze bardziej duchowa niż ta duchowa. Jest zmysłowa błogość, duchowa błogość i błogość jeszcze bardziej duchowa niż to duchowa. Jest zmysłowa równowaga umysłu, duchowa równowaga umysłu i równowaga umysłu jeszcze bardziej duchowa niż ta duchowa. Jest wyzwolenie od zmysłów, duchowe wyzwolenie i wyzwolenie jeszcze bardziej duchowe niż to duchowe.

I czym mnisi jest zmysłowa rozkosz? Mnisi, jest pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Jakich pięć? Obrazy doświadczane przez oko, takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Dźwięki doświadczane przez ucho… Zapachy doświadczane przez nos… Smaki doświadczane przez język… Wrażenia dotykowe doświadczane przez ciało… takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Oto pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Rozkosz która powstaje na bazie tych pięciu rodzajów zmysłowej stymulacji nazywa się rozkoszą zmysłową.

I czym mnisi jest duchowa rozkosz? To kiedy mnich, całkowicie odcięty od przyjemności zmysłowych (od świata zmysłów), odcięty od nieumiejętnych stanów umysłu, wchodzi i pozostaje w pierwszej dżhanie, która ma jakości rozkoszy i błogości zrodzonych z odcięcia (od świata zmysłów), kierując umysł i zatrzymując go w miejscu. Kiedy proces kierowania i zatrzymywania umysłu jest uspokojony, wchodzą i pozostają w drugiej dżhanie, która ma jakości rozkoszy i błogości zrodzonych z imersji, z wewnętrzną klarownością i pewnością, ze zjednoczonym umysłem bez potrzeby kierowania i utrzymywania go. To się nazywa duchową rozkoszą.

I czym mnisi jest rozkosz jeszcze bardziej duchowa niż ta duchowa? To kiedy mnich którego nieczystości zostały zakończone, patrzy w swój umysł wolny od pragnień, awersji i niewiedzy – wtedy pojawia się ta rozkosz. To się nazywa rozkoszą jeszcze bardziej duchową niż ta duchowa.

I czym mnisi jest zmysłowa błogość? Mnisi, jest pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Jakich pięć? Obrazy doświadczane przez oko, takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Dźwięki doświadczane przez ucho… Zapachy doświadczane przez nos… Smaki doświadczane przez język… Wrażenia dotykowe doświadczane przez ciało… takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Oto pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Błogość i szczęście które powstają na bazie tych pięciu rodzajów zmysłowej stymulacji nazywa się błogością zmysłową.

I czym mnisi jest duchowa błogość? To kiedy mnich, całkowicie odcięty od przyjemności zmysłowych (od świata zmysłów), odcięty od nieumiejętnych stanów umysłu, wchodzi i pozostaje w pierwszej dżhanie, która ma jakości rozkoszy i błogości zrodzonych z odcięcia (od świata zmysłów), kierując umysł i zatrzymując go w miejscu. Kiedy proces kierowania i zatrzymywania umysłu jest uspokojony, wchodzą i pozostają w drugiej dżhanie, która ma jakości rozkoszy i błogości zrodzonych z imersji, z wewnętrzną klarownością i pewnością, ze zjednoczonym umysłem bez potrzeby kierowania i utrzymywania go. Wraz z zaniknięciem rozkoszy, wchodzą i pozostają w trzeciej dżhanie, gdzie medytują zrównoważeni, uważni, świadomi i bezpośrednio doświadczają błogości o której szlachetni mówią: ‘zrównoważony i świadomy, medytuje w błogości’. To się nazywa duchową błogością.

I czym mnisi jest błogość jeszcze bardziej duchowa niż ta duchowa? To kiedy mnich którego nieczystości zostały zakończone, patrzy w swój umysł wolny od pragnień, awersji i niewiedzy – wtedy pojawiają się błogość i szczęście jeszcze bardziej duchowe niż te duchowe. To się nazywa błogością jeszcze bardziej duchową niż ta duchowa.

I czym mnisi jest zmysłowa równowaga umysłu? Mnisi, jest pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Jakich pięć? Obrazy doświadczane przez oko, takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Dźwięki doświadczane przez ucho… Zapachy doświadczane przez nos… Smaki doświadczane przez język… Wrażenia dotykowe doświadczane przez ciało… takie które lubimy i ich pragniemy, na które się zgadzamy, które są przyjemne, zmysłowe i ponętne. Oto pięć rodzajów zmysłowej stymulacji. Równowaga umysłu która powstaje na bazie tych pięciu rodzajów zmysłowej stymulacji nazywa się zmysłową równowagą umysłu.

I czym mnisi jest duchowa równowaga umysłu? To kiedy mnich, odpuszczając przyjemność i ból, zakańczając uprzednie szczęście i smutek, wchodzi i pozostaje w czwartej dżhanie, poza przyjemnością i bólem, z czystą równowagą umysłu i świadomością. To się nazywa duchową równowagą umysłu.

I czym mnisi jest równowaga umysłu jeszcze bardziej duchowa niż ta duchowa? To kiedy mnich którego nieczystości zostały zakończone, patrzy w swój umysł wolny od pragnień, awersji i niewiedzy – wtedy pojawiają się ta równowaga umysłu. To się nazywa równowagą umysłu jeszcze bardziej duchową niż ta duchowa.

I czym mnisi jest wyzwolenie od zmysłów? To wyzwolenie oparte na świetlistych formach (rupa-dżhanach – światach brahmicznych) jest wyzwoleniem od zmysłów.

I czym mnisi jest duchowe wyzwolenie? To wyzwolenie oparte na sferach bezforemnych (arupa-dżhanach) jest duchowym wyzwoleniem.

I czym mnisi jest wyzwolenie jeszcze bardziej duchowe niż to duchowe? To kiedy mnich którego nieczystości zostały zakończone, patrzy w swój umysł wolny od pragnień, awersji i niewiedzy – wtedy pojawia się to wyzwolenie. To się nazywa wyzwoleniem jeszcze bardziej duchowym niż to duchowe.”

SN36.31 – Nirāmisasutta – https://suttacentral.net/sn36.31/en/sujato

https://suttacentral.net/sn36.31/en/bodhi