Nimitta Sutta – O równowadze między samadhi, podniosłą energią i równowagą umysłu w metaforze obróbki złota. AN3.102

Mnisi, szlachetny uczeń który ma intencję kultywacji wyższego umysłu powinien okresowo praktykować te trzy aspekty: Powinien okresowo kultywować aspekt samadhi, powinien okresowo kultywować aspekt uniesionej energii, powinien okresowo kultywować aspekt równowagi umysłu. Jeżeli mnich ma intencję kultywacji wyższego umysłu i kultywuje jedynie aspekt samadhi, jest możliwe że jego umysł będzie miał tendencję do lenistwa. Jeżeli kultywuje jedynie aspekt uniesionej energii, jest możliwe że jego umysł będzie miał tendencje do nerwowości. Jeżeli kultywuje jedynie aspekt równowagi umysłu, jego samadhi może nie być właściwe do zakończenia nieczystości. Ale kiedy okresowo kultywuje wszystkie trzy: aspekt samadhi, aspekt podniesionej energii oraz aspekt równowagi umysłu, jego umysł jest czysty, wyrafinowany, elastyczny, nadający się do wyższych wglądów, promienny, świetlisty, pozbawiony kruchości, gotowy do transformacji. Ma właściwe samadhi potrzebne do zakończenia nieczystości.

To tak jak złotnik lub jego uczeń przygotowuje kuźnię, podpala tygiel, bierze trochę złota w obcęgi i wkłada je do tygla. Od czasu do czasu dmucha na nie podsycając ogień, od czasu do czasu studzi je polewając wodą, od czasu do czasu jedynie go dogląda. Jeżeli złotnik tylko by dmuchał i dmuchał jedynie podsycając ogień, złoto najprawdopodobniej by się osmoliło. Jeżeli jedynie polewałby je wodą, całkowicie by wystygło. A jeżeli jedynie by go doglądał, nie zostało by poprawnie przygotowane. Ale jeżeli złotnik od czasu do czasu dmucha podsycając ogień, od czasu do czasu studzi je polewając wodą, i od czasu do czasu jedynie go dogląda, wtedy złoto staje się czyste, wyrafinowane, elastyczne, nadające się do wyrabiania, promienne, świetliste, pozbawione kruchości, gotowe do obróbki. Wtedy złotnik może stworzyć każdą ozdobę jaką tylko zapragnie, czy jest to bransoleta, kolczyki, naszyjnik czy złoty wieniec.

W sam sposób mnich który ma intencję kultywacji wyższego umysłu powinien skupić się na kultywacji tych trzech aspektów od czasu do czasu: aspektu samadhi, aspektu uniesionej energii i aspektu równowagi umysłu.

Kiedy mnich który ma intencję kultywacji wyższego umysłu i skupia się od czasu do czasu na aspekcie samadhi, od czasu do czasu na aspekcie uniesionej energii i od czasu do czasu na aspekcie równowagi umysłu, jego umysł staje się czysty, wyrafinowany, elastyczny, nadający się do wyższych wglądów, promienny, świetlisty, gotowy do transformacji, z właściwym samadhi.

Wtedy ich umysł może poznać czy zrealizować każdą wyższą wiedzę [poprzez mistyczny wgląd] i doświadczyć ich bezpośrednio.

Jeżeli tacy mnisi życzą sobie ‘Niech posiądę wiele rodzajów parapsychicznych mocy’, mają zdolność ich realizacji, w każdym przypadku. Będąc jednym, mogą stać się wieloma i znowu stać się jednym. Pojawiać się i znikać; przechodzić przez ściany, wały i góry jak przez pustą przestrzeń; zanurzać się w ziemi i wynurzać z niej jak gdyby to była woda; chodzić po wodzie tak jakby to była ziemia; latać po nieboskłonie ze skrzyżowanymi nogami tak jakby byli ptakami; dotykać i głaskać rękoma słońce i księżyc, tak bardzo potężne; kontrolować i poruszać się swym swym ciałem tak daleko jak do sfer brahmicznych.

Jeżeli tacy mnisi życzą sobie ‘Poprzez jasnosłyszenie które jest oczyszczone i nadludzkie, niech słyszę obydwa rodzaje dźwięków: ludzkie i boskie, zarówno bliskie jak i dalekie’, mają zdolność realizacji tego w każdym przypadku.

Jeżeli tacy mnisi życzą sobie ‘Niech rozumiem umysły innych istot i osób, poznawszy je poprzez bezpośredni wgląd mojego umysłu’: Niech postrzegam umysł z chciwością jako umysł z chciwością i umysł bez chciwości jako umysł bez chciwości; umysł z nienawiścią jako umysł z nienawiścią, umysł bez nienawiści jako umysł bez nienawiści; umysł bez gnozy jako umysł bez gnozy, umysł z gnozą jako umysł z gnozą; ograniczony umysł jako ograniczony umysł; rozproszony umysł jako rozproszony umysł; ekspansywny umysł jako ekspansywny umysł; nieekspansywny umysł jako nieekspansywny umysł; umysł niedoskonały jako umysł niedoskonały; umysł doskonały jako umysł doskonały; umysł zanurzony w samadhi jako umysł zanurzony w samadhi; umysł nie zanurzony w samadhi jako umysł nie zanurzony w samadhi. Umysł wyzwolony jako umysł wyzwolony. Umysł zniewolony jako umysł zniewolony’ Tacy mnisi mają zdolność realizacji tego w każdym przypadku.

Jeżeli tacy mnisi życzą sobie ‘Niech przypomnę sobie wiele rodzajów poprzednich żyć, to znaczy: jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sto, tysiąc, sto tysięcy wcieleń; wiele eonów świata zapadającego się, wiele eonów świata rozszerzającego się, niech pamiętam: Tam miałem takie imię, taki był mój klan, tak wyglądałem, takie było moje pożywienie. Tak odczuwałem przyjemność i ból, takie były moje przyjemności i cierpienia, tak zakończyło się moje życie. Kiedy przeminąłem z tego miejsca, odrodziłem się gdzie indziej. Tam również miałem takie imię, taki był mój klan, tak wyglądałem, takie było moje pożywienie. Tak odczuwałem przyjemność i ból, takie były moje przyjemności i cierpienia, tak zakończyło się moje życie. Kiedy przeminąłem z tego miejsca, odrodziłem się gdzie indziej. Kiedy tacy mnisi życzą sobie by przypomnieli sobie swoje wcielenia ze szczegółami, mają zdolność tego realizacji, w każdym przypadku.

Jeżeli tacy mnisi sobie życzą ‘Poprzez jasnowidzenie, oczyszczone i nadludzkie, niech widzę świadome istoty przemijające i odradzające się – niższe i wyższe, piękne i brzydkie, w dobrych i złych miejscach i niech zrozumiem jak żywe istoty odradzają się w zależności od swoich czynów, od ich kammy: Te drogie istoty poczyniły złe rzeczy poprzez ciało, mowę i umysł. Źle mówiły o Szlachetnych [dzieciach Buddy], mieli błędne postrzeganie, i działali bazując na błędnym postrzeganiu. Kiedy ich ciała umrą, po śmierci odradzają się w miejscu cierpienia, w złych miejscach, w niższych sferach czy w piekle. A te drogie istoty poczyniły dobre rzeczy poprzez ciało, mowę i umysł. Nigdy nie mówiły źle o Szlachetnych, [o dzieciach Buddy], mieli właściwe postrzeganie i ich działania bazowały na tym właściwym postrzeganiu. Kiedy ich ciało umrze, po śmierci, odradzają się w dobrym miejscu, w sferach niebiańskich.” I tak, z jasnowidzeniem które jest oczyszczone i nadludzkie, niech widzę świadome istoty przemijające i odradzające się – niższe i wyższe, piękne i brzydkie, w dobrych i złych sferach egzystencji. I kiedy tacy mnisi życzą sobie: niech rozumiem jak świadome istoty odradzają się w zależności od ich czynów, od ich kammy’ mają zdolność tego realizacji, w każdym przypadku.

Jeżeli tacy mnisi życzą sobie ‘Niech zrealizuję niesplamioną wolność serca poprzez gnozę jeszcze w tym życiu, i żyję zrealizowawszy ją poprzez własny wgląd i wygaszenie nieczystości’, mają zdolność tego realizacji, w każdym przypadku’.

AN3.102 – Nimitta Sutta – https://suttacentral.net/an3.102/en/sujato