Kīṭāgiri Sutta – O tym że różne formy przyjemności i cierpienia mogą zbliżać do i oddalać od Nibbāny – MN70 [fragment]

„Czy nie znałeś mnie uczącego Dhammy w ten sposób:

‘Kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju przyjemnych uczuć (wrażeń), niewłaściwe cechy rosną, a właściwe słabną.

Ale kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju przyjemnych uczuć (wrażeń), właściwe cechy rosną, a niewłaściwe słabną.

Kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju bolesnych uczuć (wrażeń), niewłaściwe cechy rosną, a właściwe słabną.

Ale kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju bolesnych uczuć (wrażeń), właściwe cechy rosną, a niewłaściwe słabną.

Kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju neutralnych uczuć (wrażeń), niewłaściwe cechy rosną, a właściwe słabną.

Ale kiedy ktoś doświadcza tego rodzaju neutralnych uczuć (wrażeń), właściwe cechy rosną, a niewłaściwe słabną’?”