Enneagram – skrzydła – omówienie podtypów: 4w3, 4w5, 5w4, 5w6, 6w5, 6w7

Kolejny enneagramowy wykład, kontynuacja opisu i omówienia skrzydeł bazująca na tłumaczeniach książki Don Riso i Hudsona. 🙂 T

ym razem na warsztat wzięte skrzydła 4, 5 i 6 aspektów, a więc: 4w3, 4w5, 5w4, 5w6, 6w5, 6w7. 🙂Wyjątkowo fajnie wyszło także zachęcam do odsłuchu! 😊

Dużo samoświadomości i w konsekwencji uwolnienia dla wszystkich! 🙂