Dutiyasāriputta sutta – o tym czym jest wejście w strumień dhammy – SN55.5

Pewnego razu Sariputta poszedł do Buddy, ukłonił się i usiadł z boku. Budda powiedział do niego:

“Sariputto, mówią o ‘czynnikach prowadzących do wejścia w strumień (dhammy).’ Jakie są czynniki prowadzące do wejścia w strumień?”

„Panie, czynniki prowadzące do wejścia w strumień to zadawanie się z duchowymi mentorami (kalyana-mitta), słuchanie prawdziwej dhammy, właściwa uwaga (yoniso manasikara) [kierowanie uwagi ku temu co istotne, ku dhammie], i praktyka w zgodzie z dhammą.”

“Dobrze, dobrze Sariputto! Gdyż właśnie takie są czynniki wejścia w strumień: zadawanie się z duchowymi mentorami, słuchanie prawdziwej dhammy, właściwa uwaga i praktyka w zgodzie z dhammą.”

Sariputto, mówią o ‘strumieniu’. Czym jest ‘strumień’?

Panie, strumień to po prostu ta ośmioraka szlachetna ścieżka, czyli: właściwe poglądy, właściwe intencje, właściwa mowa, właściwe czyny, właściwy sposób życia, właściwa praktyka, właściwa uważność i właściwe samādhi.”

“Dobrze, dobrze Sariputto! Gdyż strumień to właśnie po prostu ta ośmioraka szlachetna ścieżka, czyli: właściwe poglądy, właściwe intencje, właściwa mowa, właściwe czyny, właściwy sposób życia, właściwa praktyka, właściwa uważność i właściwe samādhi.”

Sariputto, mówią o ‘wchodzącym w strumień’. Co znaczy “wchodzący w strumień?”

“Panie, każdy kto posiada tę ośmioraką szlachetną ścieżkę nazywany jest wchodzącym w strumień, czcigodny o takim czy takim imieniu, z takiej czy takiej wspólnoty.”

Dobrze, dobrze Sariputto! Gdyż każdy kto posiada tę ośmioraką szlachetną ścieżkę jest nazywany wchodzącym w strumień, czcigodny o takim czy takim imieniu, z takiej czy takiej wspólnoty.”

SN55.5 – Dutiyasāriputta sutta – https://suttacentral.net/sn55.5/en/sujato