Cetanākaraṇīyasutta – O życzeniach (AN11.2)

Mnisi, moralna osoba która w pełni urzeczywistniła moralne zachowanie nie musi sobie życzyć ‘niech poczuję radość’! To jest naturalne, że radość pojawia się gdy nie masz wyrzutów sumienia.

Kiedy czujesz radość, nie musisz sobie życzyć, ‘niech poczuję zachwyt’! To jest naturalne że zachwyt pojawia się gdy jesteś radosny.

Kiedy Twój umysł jest pełen zachwytu nie musisz sobie życzyć ‘niech moje ciało stanie się ukojone’! To jest naturalne, że Twoje ciało jest ukojone gdy Twój umysł jest pełen zachwytu.

Kiedy Twoje ciało jest ukojone, nie musisz sobie życzyć ‘niech poczuję błogość’! To jest natrualne, że czujesz błogość gdy Twoje ciało jest ukojone.

Kiedy czujesz błogość nie musisz sobie życzyć ‘niech mój umysł zanurzy się w samadhi’! To jest naturalne, że Twój umysł zanurza się w samadhi gdy czujesz błogość.

Kiedy Twój umysł zanurza się w samadhi, nie musisz sobie życzyć ‘niech poznaję i widzę prawdziwie’! To jest naturalne że poznajesz i widzisz prawdziwie gdy Twój umysł zanurza się w samadhi.

Kiedy poznajesz i widzisz prawdziwie, nie musisz sobie życzyć ‘niech stanę się pozbawiony złudzeń’! To jest naturalne, że stajesz się pozbawiony złudzeń gdy prawdziwie poznajesz i widzisz.

Kiedy jesteś pozbawiony złudzeń, nie musisz sobie życzyć ‘niech stanę się bez pragnień’! To jest naturalne że stajesz się bez pragnień gdy jesteś pozbawiony złudzeń.

Kiedy jesteś bez pragnień, nie musisz sobie życzyć ‘niech urzeczywistnię poznanie i wizję wolności’! To jest naturalne, że urzeczywistniasz poznanie i wizję wolności kiedy jesteś bez pragnień.

I tak mnisi, urzeczywistnienie poznania i wizji wolności jest celem i korzyścią braku pragnień. Brak pragnień jest celem i korzyścią braku złudzeń. Brak złudzeń jest celem i korzyścią prawdziwego poznania i widzenia. Prawdziwe poznanie i widzenie jest celem i korzyścią samadhi. Samadhi jest celem i korzyścią błogości. Błogość jest celem i korzyścią ukojenia. Ukojenie jest celem i korzyścią zachwytu. Zachwyt jest celem i korzyścią radości. Radość jest celem i korzyścią braku wyrzutów sumienia. Brak wyrzutów sumienia jest celem i owocem moralności. I tak mnisi, dobre jakości płyną z siebie nawzajem wypełniając się kolejno i idą z bliskiego do dalekiego brzegu.

Przełożone z angielskiego: https://suttacentral.net/an11.2/en/sujato