Adantaagutta sutta – równowaga umysłu względem całego świata [SN35.94]

W Sāvatthī.

„Mnisi, te sześć sfer kontaktu przynoszą cierpienie, kiedy są nieujarzmione, niechronione, niestrzeżone i niepowściągnięte. Jakie sześć?

.

Sfera kontaktu wzrokowego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Sfera kontaktu słuchowego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Sfera kontaktu węchowego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Sfera kontaktu smakowego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Sfera kontaktu dotykowego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Sfera kontaktu mentalnego przynosi cierpienie, kiedy jest nieujarzmiona, niechroniona, niestrzeżona i niepowściągnięta.

Te sześć sfer kontaktu przynoszą cierpienie, kiedy są nieujarzmione, niechronione, niestrzeżone i niepowściągnięte.

.

Te sześć sfer kontaktu przynoszą szczęście, kiedy są dobrze ujarzemione, dobrze chronione, dobrze strzeżone i dobrze powściągnięte. Jakie sześć?

Sfera kontaktu wzrokowego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Sfera kontaktu słuchowego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Sfera kontaktu węchowego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Sfera kontaktu smakowego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Sfera kontaktu dotykowego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Sfera kontaktu mentalnego przynosi szczęście, kiedy jest dobrze ujarzmiona, dobrze chroniona, dobrze strzeżona i dobrze powściągnięta.

Te sześć sfer kontaktu przynoszą szczęście, kiedy są dobrze ujarzemione, dobrze chronione, dobrze strzeżone i dobrze powściągnięte.”

.

Oto co rzekł Budda. Wtedy, Święty Nauczyciel rzekł dalej:

.

„Mnisi, to jedynie te sześć sfer kontaktu,

Prowadzą niepoświągniętego do cierpienia.

Ci którzy rozumieją jak je powściągnąć,

Żyją w czystości, a ich partnerką jest wiara.

.

Kiedy widzisz przyjemne wrażenia wzrokowe,

Jak i również te nieprzyjemne,

Pozbądź się wszelkich form pragnienia względem tych przyjemnych,

Jak i nienawiści względem tych, których nie lubisz.

.

Kiedy słyszych dźwięki, zarówno te lubianie i nielubianie,

Nie popadaj w niewolę dźwięków, które lubisz,

Pozbądź się nienawiści względem tych nielubianych,

I nie krzywdź swojego umysłu myśląć o tym, czego nie lubisz.

.

Kiedy poczułeś przyjemny, aromantyczny zapach,

Jak i ohydny i nieprzyjemny,

Pozbądź się wstrętu względem nieprzyjmnego,

Nie ulegając pragnieniu względem przyjemnego.

.

Kiedy doznajesz słodkich, pysznych smaków,

A czasem tych, które są gorzkie,

Nie przywiązuj się do rozkoszowania się słodkimi smakami,

I nie gardź tymi, co są gorzkie.

.

Nie bądź odurzony przyjemnymi wrażeniami dotykowymi,

I nie wzdragaj się na bolesne,

Postrzegaj z równowagą umysłu dualizm przyjemnego i bolesnego kontaktu,

Nie faworyzując ani zwalczając czegokolwiek.

.

Ludzie generalnie pozwalają sobie eskalować ich percepcje,

Postrzegając i proliferując, stają się przyciągani.

A kiedy wyrzuciłeś wszystkie myśli o świeckim życiu,

Podróżuj z intencją skierowaną ku wyrzeczeniu.

.

Kiedy umysł jest w taki sposób dobrze rozwinięty  względem tych sześciu,

Nie drży już na wszelkie formy kontaktu.

Mnisi, ci którzy opanowali chciwość i nienawiść,

Przekraczają narodziny i śmierć.”

.

SN35.94 – Adantaagutta sutta – https://suttacentral.net/sn35.94/en/sujato