20.01 Spotkanie online z Viveką [po angielsku], temat: 'Death without stress; an uplifting story about the fruits of practice’

POL:

Witajcie!

Chcemy Was zaprosić na specjalne wydarzenie: spotkanie z Upāsikā Viveką – dhammaczarinką na 8 wskazaniach praktykującą w zgodzie z naukami Buddhy i Ajahna Brahma.

Tematem spotkania będzie: 'Death without stress; an uplifting story about the fruits of practice’, czyli 'Śmierć bez stresu, inspirująca historia o owocach praktyki’.

Medytacja, Mowa Dhammy oraz sesja pytań i odpowiedzi odbędą się na Zoomie, w sobotę 20 stycznia o godzinie 19.00. Spotkanie potrwa do około 21.00.

Zarówno medytacja, mowa Dhammy i sesja Q&A będą tylko w języku angielskim, bez tłumaczenia. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom, będzie ono nagrywane i później opublikowane. Nie trzeba włączać kamerek, prosimy też o wyłączanie mikrofonów, będzie „poczekalnia“, nie będzie hasła.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84346618501
Prosimy o uprzednie zainstalowanie aplikacji Zoom i zapoznanie się z jej obsługą, do pobrania stąd: https://zoom.us/

Krótka Biografia: Upāsikā Viveka to głęboko praktykująca dhammaczarinka trzymająca 8 buddyjskich wskazań. Od ponad dwudziestu lat żyje i praktykuje w odosobnieniu w Południowo-Wschodniej Australii w Sanktuarium Khemavara – jej miejscu będącym ostoją bezpieczeństwa dla dzikich zwierząt. Viveka jest bardzo inspirującą postacią, ponieważ praktykuje z dedykacją mniszki, pomimo że jest osobą świecka. Podzieli się z nami swoimi wglądami.

Dodatkowo jest to osoba szczególnie dla mnie istotna, ponieważ przez 3 lata dawała mi wskazówki jak mądrze pogłębiać swoją praktykę. 🙂 Uważam ją za swoją dhammiczną mentorkę. 🙂

Zapraszamy! 🙂

PS: Jak coś pod koniec stycznia i lutego również będą spotkania z Viveką, tym razem z konsekutywnym tłumaczeniem. 🙂

ENG:

Welcome!

We would like to invite you for special event: meeting with Upāsikā Viveką, dhammacarini on 8 buddhist precept, practicing in line with teachings of the Buddha and Ajahn Brahm.

Topic of the meeting will be: 'Death without stress; an uplifting story about the fruits of practice’

Meditation, Dhamma talk and Q&A will be on Zoom, on Saturday 20.01 at 7PM [CET, UTC+1].

Meditation, dhamma talk and Q&A will be in English language only. Meeting will take place on Zoom, it will be recorded and published later on.

You don’t have to turn on the cameras. We ask you to mute your microphones. There will be waiting room, but no password.

Link to Zoom meeting: https://us02web.zoom.us/j/84346618501
We ask you to install Zoom app beforehand and to know the basics how to use it. You can download it here: https://zoom.us/

Short biography: Upāsikā Viveka is deeply practicing dhammacārinī keeping 8 buddhist precepts. For over 20 years she lives and practice in South-Eastern Australia in Khemavara Sanctuary – her place that is a safe refuge for wild animals. Viveka is a very interesting person, because she’s practicing with a dedication of a nun, even though she’s a lay follower. She will share her insights with us.

She’s especially dear to me, because for 3 years she guided me how can I wisely deepen my dhamma practice. 🙂 I consider her my dhamma-mentor.

We invite you to come to the meeting! 🙂

PS: If something at the end of January and Ferbuary there will be two another meetings with Viveka, this time with consecutive translation into Polish language. 🙂